Hva er Filler / injeksjoner og hvordan virker det?

Botox er et registrert legemiddel som inneholder botulinum-toxin Type A. Dette toxinet kommer fra Clostridium botulinum-bakterien. Svært små mengder botulinum-toxin (“Botox”) sprøytes inn for å lamme små muskler som forårsaker rynker. Stoffet blokkerer nerveimpulsene til musklene. På denne måten blir den overliggende huden glattet ut.

Hvordan utføres behandlingen?

Behandlingen består av i å injisere Botox i hud. Fordi spissen på sprøyten er så tynn, føles stikkene små og ubetydelige, mange beskriver dette som å få myggstikk. Behandlingen tar ca 15 minutter. Man kan gjenoppta arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen. De første 3-4 timene bør man imidlertid ikke gni eller massere det området som er behandlet. Det tar fra 2-4 dager før behandlingen begynner å virke, og 1-2 uker før man oppnår full effekt.

På hvilke områder brukes Filler / injeksjoner?

I prinsippet kan en hvilken som helst muskel eller muskelgruppe behandles med Filler / injeksjoner. ”Sinterynken” i pannen mellom øyenbrynene er den rynken som oftest blir behandlet. Et annet vanlig område er ”kråkefotrynkene” på utsiden av øynene ”tversoverrynkene” i pannen. Filler / injeksjoner virker kun på de spesifikke musklene som behandles og ikke på de nærliggende muskelgruppene.

Kan Filler / injeksjoner kombineres med andre behandlinger?

Filler / injeksjoner brukes ofte i tillegg til plastikkirurgiske inngrep og andre kosmetiske behandlinger for å få best mulig resultat. De vanligste kombinasjonene er med Restylane, hudprogram (rynkekremer) og laserbehandling. Filler / injeksjoner kan også være et verdifullt supplement til plastiske operasjoner som ansiktsløftning og øyelokksoperasjoner.

Finnes det bivirkninger ved bruk av Filler / injeksjoner?

Alle behandlinger som er virksomme vil også kunne gi bivirkninger og komplikasjoner.
Uønskete bivirkninger ved bruk av Filler / injeksjoner er imidlertid svært sjeldne, selv etter at produktet har vært i bruk i over 10 år i 60 ulike land. Den vanligste bivirkningen er en lett ømhet eller et lite blåmerke på innstikkstedet. Noen kan få forbigående hodepine et par dager etter behandlingen. I sjeldne tilfeller kan muskelen i øvre øyelokk svekkes i
1-2 uker. Det er hittil ikke rapportert om varige bivirkninger av Filler / injeksjoner behandling. Fordi effekten er forbigående er også eventuelle bivirkninger forbigående. Man bør ikke gni eller massere det behandlede området, da dette kan medføre at Filler / injeksjoner sprer seg til nærliggende muskler, som dermed kan inaktiveres for en tid. Dersom man behandler panne, vil den ytterste delen av øyenbrynene kunne heves noe.

Hvor lenge varer effekten av Filler / injeksjoner-behandlingen?

Behandling med Filler / injeksjoner er forbigående. I gjennomsnitt varer effekten 3-5 måneder etter første behandling. For å vedlikeholde optimal effekt, bør man gjenta behandlingen 2-3 ganger per år. Det er gunstig å bruke musklene som er behandlet så mye som mulig den første dagen etter behandling, dette øker absorpsjonen av Filler / injeksjoner og effekten av behandlingen. I mange tilfeller kombineres bruk av Filler / injeksjoner og Restylane, spesielt ved dypere rynker. Vitenskapelige studier med Filler / injeksjoner har påvist at effekten av Filler / injeksjoner varer lenger etter hver ny behandling, og at muskelen som blir blokkert av Filler / injeksjoner blir etter hvert mindre og svakere som resultat av at den ikke brukes.

 

Gravide og ammende skal ikke behandles med Filler / Injeksjoner.

 

Tilbud på SMS?

Ønsker du en sms når vi har tilbud? Vi sender maks 1 mld per mnd. Du kan melde deg av når som helst.

You do not have the required permissions.

Meld deg av SMS tilbud?

You do not have the required permissions.

Finn oss på facebook

Kontakt oss

Rosenborggata 1 B - 0356 Oslo

Telefon: 22 60 62 64

E-post:

post@bhudoglaserklinikk.no

Web:

http://bhudoglaserklinikk.no